Prescurtarea revistelor parazitilor revistei

Cum, din punct de vedere ezoteric, substanţele fizice se pot clasifica, în general, în: a substanţe fizice de natură minerală; b substanţe fizice de natură vegetală; c substanţe fizice de natură animală; d substanţe fizice de natură omenească; e alte substanţe prescurtarea revistelor parazitilor revistei decât cele menţionate; rezultă că fiecare dintre categoriile de substanţe fizice prescurtarea revistelor parazitilor revistei anterior poate fi avută în vedere ca sursă primară de obţinere a substanţelor naturiste terapeutice, specifice tratării uneia sau mai multor maladii specifice FI, FC.

Prescurtarea revistelor parazitilor revistei mod similar pot fi avute în vedere şi substanţe terapeutice pentru tratarea unor alte categorii de fiinţe individuale, respectiv colective decât cele menţionate anterior FI omeneşti, respectiv FC omeneştidar tot de natură fizică, care pot face obiectul unor alte terapii aferente, aferentă altui tip de fiinţe exemplu: un anumit tip de fiinţă animalieră, sau vegetalieră, sau mineralieră, sau omenească.

Terapia ezoterică TEz este o terapie specifică, aplicată aceloraşi tipuri de fiinţe individuale şi colective, ca şi terapia naturistă TNdar a cărui mod de utilizare derivă din felul caracteristic în care este realizată, din punct de vedere ezoteric, realitatea civilizaţională virtuală în care existăm, precum şi din regulile jocului existenţial pe care, în cadrul acestei realităţi, trebuie să-l joace, vrea sau nu vrea, orice fiinţă îndividuală, sau colectivă, care există şi se manifestă, ca atare, în cadrul respectivei realităţi civilizaţionale virtuale.

Cititorii acestui număr special dedicat terapiei naturiste şi terapiei ezoterice a fiinţelor individuale, precum şi a fiinţelor colective sociale, îşi vor putea da seama că, în cadrul Creaţiei civilizaţionale virtuale cunoscută şi sub denumirea generică, dar improprie de: Creaţie Cosmică: CCosca tipologie specifică de creaţie civilizaţională virtuală, au fost prevăzute Astral 7, trimestrul 4, tratamente optime specifice, cu produse naturiste, sau obţinute printr-o prelucrare corespunzătoare nedistructivă din punct de vedere a substanţelor cu valoare terapeutică din produse naturiste, pentru toate afecţiunile cu care se poate confrunta o fiinţă omenească, în evoluţia sa existenţială, în cadrul Lumii Fizice, deci şi în cazul Lumii Fizice Luminoase a Planetei Tera LF-PT.

Mai mult decât atât, atunci când practica utilizării, în terapie a produselor naturiste va lua amploare, se va putea constata că produsele terapeutice naturiste sunt şi cele optime pentru terapie, în sensul că, spre deosebire de medicamentele produse de farmaceutica clasică, pe cale industrială inflammation of tongue papillae, în unele cazuri, prescurtarea revistelor parazitilor revistei fi mai eficientenu provoacă reacţii secundare nebenefice asupra fiinţelor care le folosesc, sau, dacă totuşi le provoacă, acestea au efecte mult mai reduse, comparativ cu produsele terapeutice similare, utilizate în terapia aceleiaşi boli, dar produse pe cale industrială.

prescurtarea revistelor parazitilor revistei

Se va putea astfel remarca o înţelepciune creaţionistă care se manifestă corespunzător, inclusiv în cadrul terapiei maladiilor cu care se poate confrunta o FI, respectiv o FC, în existenţa sa, în cadrul LFLPT, în sensul că: realizatorii CCos au prevăzut pentru fiecare boală, aferentă unei FI, respectiv FC, cel puţin un remediu naturist, dacă nu chiar mai multe, problema care rămâne de rezolvat, prin cercetare, şi investigare specifică, fiind doar aceea prescurtarea revistelor parazitilor revistei descoperirii remediului, sau remediile în cauză, şi a determina forma optimă de aplicare a acestora, funcţie de specificul bolii avută în vedere, precum şi a stadiului evolutiv al respectivei boli.

În acest context, un rol deosebit în cercetare, prin investigare ezoterică specifică, îl vor avea comunicatorii şi consultanţii ezoterici, adică oamenii care dispun de capacitatea, considerată încă paranormală, sau extrasenzorială deoarece majoritatea oamenilor nu o posedăde paraziți de îngheț comunica cu Lumea Superioară a Planetei Tera LS-PTdenumită uzual, dar impropriu şi: Lume Astrală: LA şi care pot primi, pe calea acestui tip de comunicare, cu îndeplinirea anumitor condiţii, informaţii specifice corespunzătoare, atât cu privire la modalitatea naturistă, sau ezoterică, de tratare a unei boli, cât şi cu privire la stadiul specific al bolii în care se află un anumit pacient, ceea ce echivalează, de fapt, cu o anumită formă prescurtarea revistelor parazitilor revistei diagnostic, ce poate fi denumită, în mod similar utilizării denumirii de terapie ezoterică: diagnosticare ezoterică [1].

În acest context, parteneriatul existenţial: om fizic - animator existenţial FIOF-FIOPS-AEsau: eu-supraeu, adică: Om-Înger, sau: OmSuflet, respectiv: Om-Demon sau Om-Dracdupă caz, adică după zona existenţială planetară din care provine FIOF-AE, va fi conştientizat şi considerat ca fundamental, inclusiv din punct de vedere a terapiei, ajungându-se astfel să se redescopere ceea ce terapeuţii geţi şi daci conform afirmaţiilor filozofului grec Socrate, precum şi ale istoricului grec Herodot ştiau [9] şi aplicau încă în urmă cu peste 2.

Acest mod de abordare a FIOPS-AE trebuie asociat şi conştientizării că o FIOF nu are doar un singur trup cel fizicaşa cum se consideră în cadrul medicinii clasice, ci 3 trupuri, şi anume: a trup fizic; b trup interfaţal; c prescurtarea revistelor parazitilor revistei informatic denumit impropriu şi trup astral. României, ca Ţară înainte-mergătoare, aleasă în cadrul Civilizaţiei predominant luminoase CPLîn Lumea Fizică Luminoasă a Planetei Tera LFLPTprecum şi Poporului Român, ca Popor înaintemergător aferent, prescurtarea revistelor parazitilor revistei în acelaşi context [7; 8], le revin astfel sarcina de a conştientiza, în premieră, la începutul erei zodiacale nr.

Lorin Ioan Fortuna — Bazele astrale ale suferinţei, Revista fenomenelor paranormale, nr. Vasile Tănase — Cauzele astrale ale suferinţei fizice şi psihice, revista Astral, nr. Lorin Ioan Fortuna — Modele funcţionale performante pentru studiul fiinţei individuale umane fizice omrevista Astral, nr.

Lorin Ioan Fortuna — Scheme bloc funcţionale ale fiinţei individuale fizice de tip om arborele uman al vieţiirevista Astral, nr. Marinela Veronica Ţariuc — De ce o revistă de ideologie existenţială creaţionistă? Lorin Ioan Fortuna — Motivaţia astrală a înfăptuirii Revoluţiei Spirituale Române, continuatoare şi împlinitoare a Revoluţiei Române din decembrierevista Astral, nr. Mircea Eliade — Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. Bibliografie 1. Lorin Ioan Fortuna — Diagnosticarea bolilor în cazul terapiei astrale, aplicată unei fiinţe individuale umane fizice om — revista Astral, nr.

Se poate remarca astfel că, din punct de vedere ezoteric, omul uman luminos este diferit de omul inuman gravitaţional-întunecos. Terapia naturistă constituie soluţia terapeutică pe care o oferă CCos, ca tip specific de realitate virtuală, în care, potrivit concepţiei generale care stă la baza realizării CCos, fiecărei afecţiuni omeneşti, apărută ca un fenomen existenţial specific, în cadrul CCos, trebuie să-i fie asociată o modalitate de terapie care să derive din acelaşi specific al CCos, considerată astfel ca o terapie bazată pe elemente componente ale CCos, adică pe elemente naturiste, CCos considerată la nivelul LF-PT putând fi denumită astfel, printr-o extensie specifică şi: Natură, sau: mediu natural.

În vederea aplicării TN, potrivit concepţiei creaţioniste menţionate anterior, terapia bolilor FIOF trebuie să se poată realiza exclusiv pe cale naturistă, ceea ce nu înseamnă că acestui tip de prescurtarea revistelor parazitilor revistei nu i se pot asocia şi altele. Din punct de vedere al TN, elementele terapeutice considerate nu sunt numai de tip efectiv substanţial leacuri, sau medicamenteci pot fi şi de alte tipuri exemplu: senzorial-simţorial, informaţional, emoţional, senzorial-sexual.

papilloma virus e bagni pubblici

Deoarece FIOPS-AE este întrupată doar prin intermediul trupului informatic, nu şi prin alte trupuri prescurtarea revistelor parazitilor revistei, ea are componentele trupului său prescurtarea revistelor parazitilor revistei cuplate specific cu componentele corespunzătoare ale trupului informatic al FIOF, pe care o animă existenţial, pentru a putea percepe Lumea Fizică a Planetei Tera LF-PTprecum şi pentru a se putea alimenta, prin intermediul respectivei fiinţe individuale omeneşti fizice FIOFpe durata existenţei sale în această postură [2;3].

Datorită acestei particularităţi, orice afectare nebenefică exemplu: poluare, intoxicare a unui corp component al trupului informatic al FIOF, va afecta corespunzător şi corpul component corespondent al trupului informatic al FIOPS-AE, care este cuplat la respectivul corp component al trupului informatic al FIOF.

Tinf poate genera trei tipuri specifice principale de informaţii şi anume: a informaţii gânditive de tip informaţional provenite din gânduri specifice ; b informaţii gânditive de tip emoţional provenite din gânduri specifice ; c informaţii senzitive simţoriale provenite din senzaţii provocate de organele specifice celor 5 simţuri senzoriale. Informaţiile specifice, menţionate anterior, sunt considerate totodată şi ca nişte energii specifice, care sunt asimilate, sau generate, de către FIOF, în cursul existenţei sale, fiind denumite generic şi: energii principale, spre a fi astfel deosebite de Astral 7, trimestrul 4, către cele două tipuri de: energii fundamentale luminoasă şi gravitaţionalăde cancer of gastric prevention, de asemenea, FIOF are nevoie pentru a putea exista şi funcţiona, combinate într-un anumit raport specific, pentru fiecare Civilizaţie virtuală CV.

Energia le virus papillomavirus humain( vph) de bază este specifică fiecărei CV, iar, pentru CV-G, energia principală de bază este: energia principală sexuală. Tinf al unei fiinţe individuale omeneşti fizice constituie, de fapt, un fel de calculator, de proces, de tip special. Orice fenomen de trăire existenţială a omului, ca FIOF, este recepţionat şi evaluat preliminar, la nivelul trupului fizic, respectiv al trupului interfaţal, după care este supus unei analize complexe specifice, de către un corp special, component al Tinf, denumit: corp clasificator, care are rol şi de interfaţă între trupul interfaţal Tint şi cel informatic Tinf, precum şi de dispecer general al Tinf [2;3].

Corpul clasificator produce, la ieşire, informaţii de tip general gânditiv, respectiv senzitiv corespunzător clasificate şi codificate, pe care le furnizează unor alte 14 corpuri componente, specifice acelor tipuri de informaţii, rezultând astfel următoarea corespondenţă a Tinf: 1.

Meniu de navigare

Acesta este modul fundamental de funcţionare acumulativ al Tinf, pe lângă care mai există şi modul fundamental de funcţionare productiv generativîn cadrul căruia, prescurtarea revistelor parazitilor revistei intermediul corpului combinator utilizat tot ca un corp dispecer, dar în sens invers celui în care funcţionează corpul clasificatorse generează gânduri caracteristice unor activităţi specifice precum: analiza, sinteza, investigarea, creaţia, ş.

Datorită acestui mod de funcţionare al Omului, la nivelul Tinf, în corpurile sale componente se adună, de-a lungul vieţii, o serie de informaţii specifice, ce caracterizează existenţa respectivului Om şi o individualizează de cea a altor Oameni, informaţii care sunt considerate a fi: energii principale. Pe baza celor menţionate anterior, la sfârşitul existenţei unui Om, ca FIOF, în cadrul LF-PT, acesta va fi considerat, de către IP-LF-PT, ca apt, sau neapt, pentru a-şi continua existenţa a se mântui în cadrul uneia dintre Lumile Planetare următoare Lumii Fizice, în cadrul Planetei Tera, după încetarea existenţei sale în cadrul LF-PT [5], funcţie de cantitatea şi calitatea energiilor informaţionale existenţiale principale pe care a reuşit să le acumuleze şi să le depoziteze, de-a lungul existenţei sale.

prescurtarea revistelor parazitilor revistei ouă diphildobothriasis în scaun

Acest tip de selecţie este denumit popular şi: mântuire nedeplină. În cazul în care un Om nu este admis să-şi continue existenţa nici în Purgatoriu, el poate fi admis să-şi continue existenţa ca fiinţă individuală de tip Om, planetară inferioară FIOPIîn cadrul unei Lumi Planetare speciale, denumită: Lumea Planetară Inferioară Infernală : LPI denumită popular şi: Infern, sau Iadcare are rolul de a menţine incandescent miezul Planetei, pentru ca Planeta Tera să fie o Planetă caldă, şi să poată menţine atmosfera, făcând astfel posibilă existenţa LF-PT.

Această lume există însă astfel numai pentru Planeta care are şi lume fizică, adică numai pentru Planeta aflată pe orbita fizică a Solarităţii. Mai trebuie precizat că existenţa în cadrul Lumii Infernale Planetare Inferioare se face la un nivel corespunzător mai redus de viteză existenţială, comparativ cu cea din LF, respectiv ca şi din Purgatoriu Lume Planetară Carantinalăîn care, de asemenea, existenţa se realizează la un nivel mai redus de viteză existenţială, ca cel din Lumea Planetară Superioară Rai, Paradis a Planetei Tera.

Dată fiind complexitatea acestei situaţii existenţiale şi a consecinţelor sale, pentru FIOF, ea va fi analizată, mai prescurtarea revistelor parazitilor revistei, în cadrul altor lucrări, din cadrul aceluiaşi număr al revistei Astral []. Respectivul parteneriat mai este denumit şi: eusupraeu, iar denumirea de: Suflet, se utilizează dacă supraeul provine din Purgatoriu, respectiv: Înger, dacă provine din Lumea Superioară a Planetei Tera, pentru Gorilieni, sau dintr-o altă Planetă luminoasă, pentru Vulturieni, sau Peştilieni - Delfinieni, respectiv: Demon, dacă provine din Lumea Superioară a unei Planete întunecoase pentru Peştilieni - Somnilieni, Balaurieni, sau Şerpilienisau din Lumea Planetară Superioară Întunecoasă a Planetei Tera Lumea Luciferică - Şerpiliană.

În contextul celor menţionate anterior, datorită cuplajului specific dintre Tinf ale eului şi Tinf al supraeului său, ca prescurtarea revistelor parazitilor revistei fiinţă, cu rol de animatoar existenţial al eului, un tratament specific aplicat eului, în scop de terapie, va fi resimţit prescurtarea revistelor parazitilor revistei şi de către supraeu, iar, în această categorie de terapii, se înscriu şi TEz, precum şi TN.

Deşi TN se deosebeşte, prin specific, de alte tipuri de terapii componente inclusiv prescurtarea revistelor parazitilor revistei TEzTN nu poate fi practicată, în mod optim, decât de către terapeuţi care dispun şi de o iniţiere preparate parazitare pentru gravide minimă necesară, fiind tot o tera- Astral 7, trimestrul 4, pie specifică iniţiaţilor în aşa numitele: doctrine ideologice spirituale, bazate pe concepţia creaţionistă a Lumii Fizice LF prescurtarea revistelor parazitilor revistei ca un produs al CCosşi nu pe concepţia raţionalistă naturalistăpotrivit căreia LF a apărut şi s-a dezvoltat singură, pe cale naturală, printr-o evoluţie specifică, constituind astfel o realitate absolută şi nu o creaţie a unei Civilizaţii creaţioniste superioare, tehnologic şi cugetal, aşa cum se consideră în ideologia creaţionistă [5;6].

Privită prin prisma argumentelor prezentate anterior, TN este o terapie specifică, de tip substanţial, care se aplică direct eului dar care indirect, prin intermediul efectelor energetice informaţionale cauzate, se aplică şi supraeuluiîn principal prin intermediul unor substanţe naturale, care au efect terapeutic prevenirea viermilor umani faţă de anumite boli.

TN se diferenţiază astfel de utilizarea unor substanţe nenaturale, obţinute prin prelucrări industriale, pentru a se obţine anumite produse, cu anumite caracteristici sintetice specifice, similare unor substanţe naturale, precum: gustul, mirosul, tactilul, vizualul şi auditivul unor substanţe naturale, dar care, prin aceste calităţi, nu au efecte terapeutice similare cu substanţele naturale, în tratarea anumitor boli.

Pentru a facilita cercetarea şi identificarea produselor naturale utilizabile în cazul TN aplicată oamenilor, în cadrul concepţiei care stă la baza CCos, acestor produse le-au fost asociate, tot prin intermediul CCos, şi anumite caracteristici specifice, cu rolul de a facilita investigarea şi identificarea lor, la nivel general, precum şi referitor la tipul maladiei faţă de care au un efect terapeutic.

Astfel trăsăturile carac-teristice asociate substanţelor naturiste, cu efect terapeutic, sunt corelate, de o manieră specifică, cu modul de percepţie senzorial, specific organelor de simţ ale omului, asupra cărora au o acţiune, de regulă, benefică putând însă exista şi anumite excepţii, motivate corespunzător.

Bucovina literara 3 2017

Un produs naturist cu valoare terapeutică se va remarca astfel şi printr-o percepţie benefică omenească, prin unul sau mai multe organe de simţ, dintre cele 5, de care dispune o FIOF. Prin contrast, acele produse naturiste care nu sunt percepute, la nivel senzorial, în mod benefic, de către Om, sunt, de regulă, nu doar lipsite de valoare terapeutică, ci pot fi chiar provocatoare de efecte toxice, dacă ajung să pătrundă în organismul omenesc tot cu unele excepţii, motivate corespunzător.

La capitolul excepţii, faţă de cele menţionate anterior, veterinari de helmintologie avute în vedere, de regulă, şi anumite substanţe naturiste care, deşi, în general, au un efect nebenefic asupra organismului uman, dacă sunt ingerate, însă în cantităţi mici, pot avea şi un efect benefic, prin declanşarea şi amplificarea unor efecte de rezistenţă a organismului, prin generarea unor substanţe proprii, de contracarare, efect ce se manifestă, de exemplu, în cazul vaccinărilor administrate preventiv în care respectivele substanţe Astral 7, trimestrul 4, sunt difuzate în cantităţi miciacest efect fiind utilizat corespunzător şi în prescurtarea revistelor parazitilor revistei farmacologiei homeopate.

În cazul tratamentelor naturiste substanţiale se utilizează, drept: produse terapeutice, substanţe care prezintă un efect ameliorator, sau chiar vindecător, în cazul în care sunt asimilate, într-o formă adecvată, de către un om bolnav de o anumită boală.

Coordonate clinice și de diagnostic în principalele afecţiuni urologice la câine

Detectarea produselor substanţiale cu efect terapeutic asupra unei anumite boli, sau chiar asupra mai multor boli, se poate realiza printr-o cercetare sistematică, cu o durată corespunzătoare, care este considerabil mai scurtă, în cazul în care se recurge la aportul unuia sau mai multor consultanţi ezoterici, specializaţi în domeniul farmacologiei, care beneficiază de primirea unor informaţii corespunzătoare, din cadrul Lumii Planetare Superioare Luminoase a Planetei Tera LPSL-PTcomparativ cu cazul în care cercetarea o fac persoane ce nu sunt din categoria celor menţionate anterior.

Activarea Crucii Energetice individuale a unei fiinţe superioare individuale omeneşti fizice Trebuie să se cunoască faptul că, odată cu schimbarea erei zodiacale, se schimbă şi tipul de energie existenţială specifică destinată oamenilor, ca FIOF, această energie fiind compusă, în principal, dintr-un amestec corespunzător unui anumit raport, între cele două tipuri de energii fundamentale: lumină şi gravitaţie, care are altă valoare, comparativ cu valoarea avută în cadrul erei zodiacale anterioare, iar o schimbare majoră energetică fundamentală, odată cu schimbarea erei zodiacale, impune şi o reglare corespunzătoare a raportului energetic fundamental dintre componenta energiei gravitaţionale şi a celei luminoaseîn funcţie de noul tip de energie existenţială, a tuturor componentelor celor trei trupuri de care dispune Omul, ca FIOF, reglare ce ar trebui realizată, de regulă, către FIOPS-AE ataşată fiecărei FIOF.

Datorită acestui fapt, se schimbă, mai mult sau mai puţin, şi caracteristicile funcţionale ale tuturor componentelor celor trei trupuri menţionate, cu un efect corespunzător şi asupra simptomelor specifice bolilor ce pot afecta componentele respective, precum şi asupra terapiei necesară a fi aplicată acestor boli.

S-a constatat deja, iar acest efect va continua probabil şi în viitor, că: anumite tipuri de terapii, precum şi anumite produse farmaceutice, sau, în general, terapeutice, nu mai au un efect benefic corespunzător, în cadrul erei zodiacale nr.

Acest aspect terapeutic, ce ţine de fapt de Terapia Ezoterică, a fost conştientizat şi în cadrul unor religii, care îl recomandă, sub forma unui ritual specific, practicanţilor religiei respective Religia Creştinăfără însă a explica conotaţia terapeutică a ritualului respectiv şi fără a actualiza modul de activare a CrEn-FIFO, în funcţie de era zodiacală curentă. Ritualul constă în a atinge cu degetele unei mâini exemplu: mâna dreaptă un număr de 5 aparate componenete ale trupului fizic, situate într-o traiectorie de cruce şi anume: aparatul cerebral, aparatul genital, aparatul respirator fonator, apartul circulator imunitar şi aparatul transmiţător receptor.

Dacă acest ritual se realizează ciuperci halucinogene de vanzare formă solemnă, de reculegere, sau de cinstire, cu faţa spre o sursă de lumină naturală, sau spre un element simbolic cu valoare ezoterică considerabilă dar nu în genunchi şi nici cu capul şi privirea în pământatunci AE-FIFO poate realiza dacă consideră că au fost îndeplinite condiţiile de solemnitate şi conştientizare corespunzătoare a ritualului respectiv o bonificare pentru acea FIFO, reglând corespunzător unul sau mai multe dintre aparatele funcţionale menţionate, în funcţie de tipul specific de energie existenţială fundamentală furnizată pentru FIFO, pentru ca acesta prescurtarea revistelor parazitilor revistei existe în condiţii optime.

Acest domeniu terapeutic mai necesită explicaţii şi dezvoltări suplimentare, motiv pentru prescurtarea revistelor parazitilor revistei a prescurtarea revistelor parazitilor revistei doar prefigurat în cadrul acestui articol, urmând a mai fi reluat, în viitor, în cadrul revistei Astral.

Referitor la acestea, aportul la realizarea TN se pune în mod similar celui în care a fost utilizat şi în trecut, dar dezvoltat şi adaptat corespunzător la specificul erei zodiacale nr. Astfel flora şi fauna, prin produse specifice, corespunzător selectate şi prelucrate, se pot utiliza, în cadrul TN, sub formă de: a alimente; b medicamente; c excitanţi senzoriali; d conservanţi; e catalizatori; f alte utilizări.

Revista Astral (lorin Fortuna).pdf

Referitor la cele menţionate anterior, trebuie să se mai prescurtarea revistelor parazitilor revistei că, în cadrul CCos, exemplarele de floră, sau faună, care pot fi utilizate şi ca factori terapeutici, în tratarea unor boli, sunt marcate şi ele, de regulă, în mod natural, cu anumite caracteristici culoare în specialdar şi cu alte elemente specifice miros, gust, tactilitate aferente afecţiunii în care pot fi aplicate, sub prescurtarea revistelor parazitilor revistei de remedii specifice TN.

Astfel culoarea organului component bolnav al unui om este asociată, de regulă, cu culoarea dominantă a tipurilor de floră, sau faună, ce pot fi utilizate direct, sau corespunzător prelucrate, în tratarea organului component bolnav respectiv. În mod similar, şi produsele mineraliere, apte pentru tratarea unui anumit organ component uman, prezintă, de regulă, drept culoare dominantă, aceeaşi culoare sau una apropiată, ca nuanţă coloristică cu cea a organului component bolnav, faţă de care au o valoare terapeutică.

Mineralele pot avea următoarele principale efecte terapeutice: a absorbţia unor vibraţii nebenefice, specifice stării de boală a prescurtarea revistelor parazitilor revistei organ component papilloma virus guarigione bolnav; b amplificarea unor vibraţii benefice specifice stării de funcţionare optimă a unui organ component omenesc bolnav.

Un rol asemănător îl au şi unele animale domestice exemplu: câini, pisici şi altelecare pot transmite un efect terapeutic similar, prin intermediul simţului tactil prin mângâierea blăniiprecum şi prin absorbţie, respectiv prin absorbţia unor vibraţii nebenefice, sau prin amplificarea unor vibraţii benefice, pentru un anumit organ component uman bolnav.

În acest caz, culoarea dominantă a blănii animalelor domestice prezintă, de asemenea, de regulă, asocieri cu culoarea unor organe componente umane bolnave, în terapia cărora, în caz de boală, au un efect terapeutic specific. Se va mai conştientiza, în timp, că poate fi mai utilă şi mai ieftină găzduirea unor animale domes- Astral 7, trimestrul 4, tice, de companie, cu efect terapeutic, de către un om bolnav, decât achiziţionarea unor medicamente a căror costuri sunt considerabile.

Oamenii vor ajunge astfel la concluzia că: în Creaţia Cosmică, Creatorii au prevăzut ca tot ce au nevoie fiinţele individuale, sau colectivepentru a exista în mod benefic, inclusiv ca produse terapeutice, să existe tot în cadrul Creaţiei Cosmice, pentru a putea fi utilizate şi în acest scop. Identificarea acestor produse constituie însă o problemă ce trebuie rezolvată prin cercetare ştiinţifică, sau prin investigare ezoterică, de către investigatori ezoterici adecvaţi care beneficiază de comunicare cu LPS-PTla începutul fiecărei ere zodiacale, care aduce un nou tip de energie existenţială, la care toate fiinţele individuale şi colective trebuie să înveţe să se adapteze, în mod optim.

preparate anti helmint

Terapia senzorială Terapia senzorială TS poate fi privită, pe de o parte, ca o componentă specifică a TEz, iar, pe de alta, şi ca o componentă specifică a TN, în care se utilizează, ca elemente terapeutice naturiste, prescurtarea revistelor parazitilor revistei specifice omeneşti. În ceea ce piveşte TN de tip senzorial, aceasta va cunoaşte o extindere spectaculoasă, motivată de faptul că n-a fost, până în prezent, corespunzător conştientizată, ca necesitate şi valoare, în multe Ţări chiar considerate civilizatenici în era zodiacală anterioară.

De aceea, recuperarea terapeutică pe cale gânditivă, adică: informaţională şi emoţională afectivăprecum şi pe cale senzorială, respectiv: senzorială-simţorială specifică celor 5 organe de simţ şi, mai ales: senzorială-sexuală va constitui, fără îndoială, marea revelaţie a terapiei prezentului, dar, mai ales, a viitorului, echivalentă cu o revoluţie terapeutică.

În alt context, dar în acelaşi domeniu, se va mai conştientiza şi utiliza corespunzător, în viitor, şi: terapia prin transfer de energii fundamentale, precum şi: terapia prin transfer de energii principale specifice, de la oameni sănătoşi la oameni bolnavi, terapia prin transfer finit prefigurată, într-o anumită manieră şi măsură, de către psihologul K. Jung [7], ca o formă specifică de terapie, inclusiv ezoterică deşi K.

Jung n-a conştientizat, pe deplin, acest aspectce poate fi combinată şi cu procedee specifice Sacroterapiei ca alt tip de terapie, din componenţa TEz.

prescurtarea revistelor parazitilor revistei viermi mâncărime pe spate

Se va putea înţelege astfel, odată cu extinderea utilizării acestor tehnici terapeutice, şi semnificaţia deplină a sintagmei: mântuire prin iubire [8; 9], un subiect ce va mai fi abordat corespunzător, în viitor, în cadrul revistei Astral. Referitor la terapia senzorială aferentă celor 5 simţuri umane denumită şi: terapie simţorialădeşi aceasta a fost oarecum conştientizată, respectiva conştientizare nu a fost deplină şi, ca atare, nici terapia respectivă n-a fost dezvoltată şi aplicată corespunzător.

Referitor la toate tipurile de terapii menţionate, trebuie remarcată şi necesitatea corelării aplicării acestor terapii cu Numerologia calendaristică ezoterică [10; 11; 12], care este asociată, de regulă, atât TEz, cât şi TN, precum şi cu Numerologia locaţională, specifică unor locaţii spaţiale care alcătuiesc împreună: Numerologia locaţională-temporală asociate numerologic unor numere care pot fi benefice, neutre, sau nebenefice, pentru pacientul care este tratat, precum şi pentru terapeutul care îl tratează.

În contextul senzorial mai trebuie precizat şi că tipurile principale prescurtarea revistelor parazitilor revistei semnale specifice celor 5 organe de simţ culori — pentru văz, sunete — pentru auz, respectiv mirosuri, gusturi şi tactilităţi sunt clasificate, fiecare, în câte 6 tipuri principale pentru fiecare tip de CV, pe lângă care mai pot exista şi altele, dar neprincipale care se numerotează adică se asociază numerologic de prescurtarea revistelor parazitilor revistei 1 la 6 inclusivconstituind astfel un ansamblu hexal hexa-dal senzorial, specific fiecărui organ de simţ al omului aferent respectivelor CV, cu tipuri de senzorialităţi principale specifice [14].

Pe lângă terapia senzorială-simţorială, specifică celor 5 tipuri de simţuri ce poate fi definită ca: terapie simţorialămai trebuie avută în vedere şi terapia senzorială-sexuală, specifică simţului distinct sexual, care şi acesta include 6 tipuri de senzaţii de bază, pentru fiecare tip specific de CV, putându-se astfel defini şi o: terapie sexuală.

Necunoscând aceste aspecte, în cadrul unor religii subversive, care bagatelizează, sau chiar blamează senzorialitatea specific sexuală cum este, din nefericire, şi cazul Religiei Creştines-a ajuns ca unele tipuri principale dintre cele 6 de senzaţii specifice sexuale omeneşti, prescurtarea revistelor parazitilor revistei CV-Goriliene, să fie taxate, chiar în mod oficial, ca prescurtarea revistelor parazitilor revistei cancer in gura tratament tratate ca atare, inclusiv prin condamnări morale şi chiar juridice.

Precizăm, în acest context, că cele 6 tipuri de senzaţii sexuale, specifice bărbatului Gorilian, sunt receptate de către bărbatul Gorilian exclusiv prin intermediul organului său sexual principal penisdar în mod diferit, după cum acest organ este excitat, în mod specific sexual, de către cele 6 organe prescurtarea revistelor parazitilor revistei specific sexual ale femeii Goriliene şi anume: gură, gât, vagin, anus, mână şi fese.

Terapia gânditivă Terapia gânditivă, tot ca o componentă a TEz, sau a TN, dar care utilizează produse naturiste de tip omenesc adică produse de către oameni are, în componenţa sa, două tipuri şi anume: terapia informaţională şi respectiv: terapia emoţională afectivăaferente celor două tipuri de energii informaţionale principale care pot fi asimilate, sau generate, de către o FIOF, şi care pot să fie benefice, caz în care constituie o hrană energetică principală specifică, sau nebenefice toxicesau neutre.

Informaţiile gânditive asimilate sau generate prin gânduri specifice se clasifică şi ele, din punct de vedere al specificităţii unei anumite Civilizaţii Virtuale CVîn 6 categorii principale, care pentru CV Gorilian CV-G sunt: informaţii de tip: individual, social, comunicaţional, adaptiv, creaţional şi civilizaţional. În mod similar se are în vedere şi o clasificare corespunzătoare, precum şi o terapie adecvată, la nivel gânditiv emoţional, privită din tratamentul infecției cu vierme de vedere specific, în 6 tipuri fundamentale de gânduri purtătoare de emoţii afectivităţi specificeşi anume: bucurie, simpatie, invidie, teamă anxietatemânie prescurtarea revistelor parazitilor revistei scârbă.

În acest context poate fi definită, ca fiind caracteristică, şi o: terapie emoţională, bazată pe 6 tipuri de emoţii principale, în care sunt asimilate, la nivel gânditiv emoţional, energii specifice, de tip gânditiv, asociate domeniilor emoţionale menţionate anterior, care au un efect existenţial benefic, deci terapeutic, asupra Oamenilor bolnavi, care manifestă o stare de suferinţă tocmai prin absenţa, sau prezenţa, dar în stare necorespunzătoare toxicăa acestor tipuri de energii informaţionale, ce pot fi echivalate astfel cu o alimentaţie specifică, necesară unei existenţe normale.

Dată fiind complexitatea acestei abordări ideologice, specific terapeutice, acest prim articol definitoriu, la nivel general, a fost destinat prezentării conceptelor şi problemelor menţionate, abordarea acestor teme urmând a mai fi reluată şi detaliată corespunzător, în viitor, în cadrul revistei Astral, deoarece cunoaşterea şi utilizarea schistosomiasis etiology a acestor terapii apreciem aşa cum am mai precizat că va reprezenta, în viitor, de fapt, o adevărată: revoluţie terapeutică.

Concluzii Lucrarea are în vedere prezentarea principiilor care stau la baza diferitelor terapii care ar putea fi incluse într-un concept general specific, denumit: terapie ezoterică, alături de care să fie avută în vedere şi terapia naturistă a fiinţelor individuale superioare omeneşti. Lucrarea se referă, într-un context mai general, şi la terapia senzorială senzitivă simţorială, respectiv terapia sexuală, şi la terapia gânditivăemoţională, respectiv terapia informaţională, precum şi la componentele terapeutice specifice, în care s-ar mai putea diviza şi clasifica aceste două tipuri generale de terapii.

Astral 7, trimestrul 4, Lucrarea se mai referă şi la corelarea procedeelor specifice terapiei ezoterice şi celei naturiste cu alte componente ezoterice, precum: Numerologia calendaristică temporală şi locaţională, cu beneficitatea mediilor locaţionale şi temporale, în care se practică terapia, în vederea optimizării aplicării respectivelor tipuri de terapii [12].

Asevedeași