Filum platyhelminthes doc

Proba conţine două tipuri de teste şi durează de minute. Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu.

La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care î-l alegeţi pe cel corect. Filum platyhelminthes doc răspunsului corect o vopsiţi în Foaia de răspunsuri. Fiţi atenţi! Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe filum platyhelminthes doc vopsite! Enterobiasis define item valorează un punct. Pentru maculator puteţi folosi verso foilor. Testul B conţine diferite tipuri de itemi.

Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeţi corect la fiecare întrebare. Răspunsurile le prezentaţi în Foaia de răspunsuri. Foaia de răspunsuri se completează numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă şi nu trebuie să conţină nici un semn auxiliar!

Foile ce nu corespund cerinţelor pot fi respinse de către Juriu. TEST A 1. Endocitoza reprezintă: a evacuarea substanțelor din celulă; b pătrunderea substanțelor în celulă; c o joncțiune intercelulară; d pătrunderea substanțelor din citoplasmă în nucleul celulei. Procesul de formare a eritrocitelor în măduva osoasă roșie poartă denumirea de: a eritropoietină; b eritropoieză; c eritrocitoză; d eritropenie.

Anticorpii sunt sintetizați de către: a pericite; b podocite; c pinealocite; d plasmocite.

Tendonul reprezintă țesut: a conjunctiv fibros lax; b muscular neted; c conjunctiv fibros dens ordonat; d conjunctiv fibros dens neordonat. Substanța cromatofilă corpusculii Nissl din neuroni reprezintă aglomerări de: a reticul endoplasmatic rugos; b mitocondrii; c neurofilamente; d reticul endoplasmatic neted. Deplasarea cromozomilor spre polii celulei are loc în: a profază; b metafază; c anafază; d telofază. Calcitonina se sintetizează în: a hipofiză; b glanda tiroidă; c glandele paratiroide; d epifiză.

Predecesorul osteoclastului filum platyhelminthes doc a mastocitul; b monocitul; c megacariocitul; d miocitul neted. Celule ciliate se întâlnesc în epiteliul ce tapetează din interior peretele: a traheii; b stomacului; c intestinului subțire; d intestinului gros.

La organitele de tip special se referă: a reticulul endoplasmatic rugos; b reticulul endoplasmatic neted; c neurofibrilele; d mitocondriile.

Melanina reprezintă o incluziune: a trofică; b de secreție; c de excreție; d filum platyhelminthes doc. Mugurii gustativi din limbă Nu sunt prezenți în următoarele papile: a fungiforme; b foliate; c filiforme; d circumvalate. Trombocitele provin din: a metamielocite; b megacariocite; c mielocite; d mastocite.

Funcția de bază a macrofagului este: a trofică; b de coagulare a sângelui; c fagocitoză; d de secreție a elastinei și colagenului. Vederea diurnă și cromatică este asigurată de către celulele: a cu bastonaș; b cu con; c amacrine; d orizontale.

În rezultatul fecundării se formează : a morula; b zigotul; c blastocistul; d embrioblastul. Selectați joncțiunea intercomunicantă: a desmozom; b nexus; c zonula de ocludență; d zonula de aderență. Celulele, ce au mult reticul endoplasmatic rugos granular se specializează în: a sinteza proteinelor «pentru export»; filum platyhelminthes doc sinteza lipidelor; c fagocitoză; d sinteza glucidelor.

  • Knebworth chili download peppers Tratat de farmacologie aurelia nicoleta cristea download firefox Application field thanks for very small dimensions and weight and the easy installation and operation, butterfly valve is used for interception of tratat de farmacologie aurelia nicoleta cristea download firefox variuos types of mediums tratat de farmacologie aurelia nicoleta cristea download firefox such as gas, petroleum, water, oils, corrosive mediums etc.
  • Helminthic therapy chronic fatigue
  • Tratat de farmacologie aurelia nicoleta cristea download firefox
  • Filum Pteridophyta
  • Giardisia gatto sintomi

Epiteliul stratificat pavimentos keratinizat se întâlnește în: a vezica urinară; b epidermul pielii; c hipodermul pielii; d dermul pielii. La organitele amembranare se referă: a ribozomii; b peroxizomii; c lizozomii; d mitocondriile.

Țesutul de pe desen poate fi prezent, practic, în toate organele ale plantei. Reieșind din acest fapt, putem să presupunem, că această plantă este: a mezofită; b suculentă; c sclerofită; d hidrofită. Determinați vârsta ramurii: a 6 ani; b 5 ani; c 2 ani; d 3 ani. Plantele insectivore folosesc insectele ca sursă de: a azot; b fosfor; c hidrocarburi; d apă.

Care din aceste plante Nu aparține gimnospermelor? Gametofitul plantelor terestre heterospore, spre deosebire de cele izospore, este: a unisexuat, mare, de lungă durată; b bisexuat, mic, de scurtă durată; c unisexuat, mic, de scurtă durată; d bisexuat, mare, de lungă durată.

Alegeți planta, la care sămânța conține țesut triploid: a pinul; b stejarul; c bradul; d cedrul. Mai evoluate sunt: a ierburile anuale; b arborii; c arbuștii; d ierburile perene. Atactostelul este caracteristic pentru: a monocotiledonate; b ferigi; c coada calului; d gimnosperme.

Alegeți toate plantele, la care fecundația Nu depinde direct de prezența apei: 1 coada calului 2 secvoie filum platyhelminthes doc cactus 4 tuia 5 ferigă 6 brădișor 7 fierea pământului 8 bambus a 1,3,5,9; b 2,3,4,8; c 1,4,6,8; filum platyhelminthes doc 2,3, Stabiliți consecutivitatea apariției principalelor grupe de organisme: 1 alge verzi 2 briofite 3 magnoliofite 4 polipodiofite 5 pinofite 6 ecvizetofite a 3,5,4,6,2,1; b 2,1,4,6,5,3; c 6,2,1,4,3,5; d 1,2,6,4,5,3, În ce consecutivitate sunt aranjate algele?

Care familii fac parte din clasa Liliopsida? Oosfera, spre deosebire de spermatozoid, se caracterizează prin: 1 setul de cromozomi haploid 2 setul de cromozomi diploid 3 rezerve mari de substanțe nutritive 4 dimensiuni mai mari 5 imobilitate 6 mișcare activă a 1,3,4,5; b 3,4,5; c 1,4,6; d 2,3, Indicați localizarea corpurilor neuronilor care formează sinapse cu fibrele musculare ale extremităților inferioare: a ganglionii spinali; b coarnele anterioare ale măduvei spinării; c coarnele laterale ale măduvei spinării; d al IV-ea strat al cortexului cerebral locomotor.

filum platyhelminthes doc

Indicați organele care elimină din organismul uman produsele finale ale metabolismului proteic: a ficatul; b pielea și rinichii; c pielea și plămânii; d ficatul și plămânii. Generarea potențialului de acțiune de către celulele nervoase se datorează transportului pasiv în celulă a ionilor de: a calciu; b caliu; c natriu; d clor. Cea mai mare cantitate de apă din corpul uman conține: a plasma sanguină; b lichidul intracelular; c lichidul extracelular; d creierul.

Filum Pteridophyta

Indicați partea cea mai excitabilă a neuronului: a corpul celulei nervoase; b partea periferică a axonului; c dendritele; d conul de emergență al axonului. Specificați leucocitele care elimină histamină: a neutrofilele; b eozinofilele; c bazofilele; d monocitele. Rezistența țesutului conjunctiv este determinată de: a fibrele hondrine; b fibrele reticulare; c fibrele colagene; d fibrele reticulare și elastice.

Indicaţi structura tractului digestiv care conţine musculatura striată: a stomacul; b rectul; c intestinul gros; d intestinul subțire. Elementele chimice biogene sunt caracterizate prin: a prezenţa a 3 straturi electronice; b prezenţa filum platyhelminthes doc 4 straturi electronice; c necompletarea stratului electronic extern; d instabilitate nucleului.

Celulele nervoase primesc energie numai datorită: a oxidării anaerobe a glucozei; b oxidării aerobe a glucozei; c oxidării aerobe a glicogenului; d toate răspunsurile sunt corecte. Cea mai stabilă structură care formează lipide în mediul hidric se numeşte: a liposferă; b micelă; c lipoelipsoid; d veziculă. Ce proprietăţi ale plantelor sunt influenţate de secetă?

Indicaţi ce aţi aplica în calitate de îngrăşământ în agricultura ecologică. La care alimente după valoarea nutritivă sunt similare ciupercile? Evidenţiaţi una din cele mai scumpe ciuperci delicioase. Care sunt primele organisme în formarea solului? Indicaţi unul din componenţii principali ai vegetaţiei mlaștinilor. În care organisme vegetale se conţine substanţa antiseptică sfagnol? Din ce s-au format zăcămintele cărbunelui de pământ? Câte specii de ferigi sunt descrise în Republica Moldova?

Care caracteristică este comună pentru amfibieni și oameni? Care este țesutul corporal ce constă în mare parte din material situat în exteriorul celulelor animale?

Care este perechea de animale, dintre cele indicate mai jos, care include, pe de o parte, specia cu cel mai filum platyhelminthes doc consum anual total de energie, iar, pe de altă parte, specia ce ar avea cele mai mari cheltuieli de energie pe unitate de masă?

Filum platyhelminthes doc este comun pentru vertebrate și tunicate? Care este trăsătura comună pentru monotreme și marsupiale și care nu e proprie eutherienilor?

Care este funcția sistemului ambulacrar al echinodermelor? Care dintre următoarele descrieri de încrengături este Incorectă? Filum platyhelminthes doc caracteristică este unică filum platyhelminthes doc animale? Prin absența sau prezența cărei caracteristici se deosebesc spongierii față de celelalte încrengături de animale?

Care este cea mai caracteristică adaptare a animalelor pentru modul de viață parazitar?

filum platyhelminthes doc schistosomiasis fact sheet

Speciile care creează condiţii pentru viaţa altor specii se numesc: a edificatoare; d dominante; c consorţium; d speciile însoţitoare. Mimicria reprezintă: a efectul combinat al factorilor, caracterizat prin aceea că acesta este mult mai mare decât efectul fiecărei componente individuale și suma simplă a acestora; b asemănare între două și mai multe tipuri de filum platyhelminthes doc, care au fost dezvoltate în timpul evoluției filum platyhelminthes doc mod de protecţie într-una sau ambele specii; c imitarea procesului de împerechere dintre masculul unor insecte atrase de florile plantelor ex.

Cele mai rezistente plante faţă de temperatura foarte scăzută a mediului sunt: a microtermofite; b mezotermofite; c megatermofite; d gecistotermofite. Complexul de ecosisteme cu un tip wart on foot pain vegetaţie similară amplasat într-o zonă climaterică comună se numeşte: a biocenoză; b biom; c biosferă; d biogeocenoză. Ce tip de distribuție spațială a indivizilor Nu este caracteristic pentru populații? Caracteristicile distinctive ale gimnospermelor sunt: a prezenţa fructului şi florii; b sunt filum platyhelminthes doc toate formele vitale ierburi, arbuşti, copaci ; c polenizarea cu ajutorul vântului, sau autopolenizare; d ţesuturile conducătoare sunt bine dezvoltate.

Care din formulele propuse corespunde diagramei? Țesut conducător al plantelor vasculare, prin care apa, sărurile minerale și produsele fotosintetice sunt transportate către părți ale plantei, formează fascicule conductive, numeşte 1.

Coloana vertebrală a amfibienilor anure are următoarele sectoare: a cervical și toracic; b cervical, toracic și sacral; c cervical, toracic, sacral și caudal; d cervical, toracic, lombar, sacral și caudal. Selectaţi afirmaţiile ce corespund structurii tegumentare la Reptile. Selectaţi afirmaţiile caracteristice sistemului musculo-scheletal al păsărilor: 1.

filum platyhelminthes doc ierme medicament pentru persoane 1 comprimat

La vertebratele superiore, semnele progresive filum platyhelminthes doc hpv ohne behandlung sistemului nervos sunt: a prezența cortexului; b prezența a 2 emisfere; c mărirea volumului şi suprafeţei cortexului datorită circumvoluţiunilor; d mărirea volumului creierului. Câte vertebre sunt prezente în regiunea cervicală la girafă?

Sinteza compuşilor organici în cloroplaste are loc în: a membrane; b grane; c stromă; d tilacoizi. Câţi cromozomi migrează spre polii unei celule în anafaza II a meiozei, dacă această celulă avea iniţial 24 de cromozomi? Membrana nucleară Nu realizează următoarele funcţii: a nu are nici un rol semnificativ în mitoză; b participă la replicarea ADN-ului; c asigură transportul de substanţe între nucleu şi citoplasmă; d asigură transportul de ADN şi ARN în citoplasmă. Care afirmaţie Nu este caracteristică pentru lizozomi?

Ce tipuri de legături chimice pot fi întâlnite în molecula de proteină? Care din afirmaţiile despre mitocondrii Nu este corectă? TEST B 1. Asociaţi fracţiile proteinelor sanguine cu particularităţile lor funcţionale indicând în tabelul din Foia de răspunsuri cifrele respective. Explicaţi schema propusă, completând tabelele cu literele 2. Selectaţi răspunsurile din variantele propuse pentru fiecare tabel.

Structura fascicolelor conducătoare Filum platyhelminthes doc fascicolelor conducătoare: K - xilem, F - floem, C cambiu 9 2.

OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA BIOLOGIE 30 martie 02 aprilie CLASA a X-a - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη

Explicați schema filum platyhelminthes doc a ciclului vital al plantei X. Completați tabelul, folosind literele respective, apoi numiți filumul, din care face parte planta dată. Utilizaţi literele variantelor propuse filum platyhelminthes doc scrieţi răspunsurile în Foaia de răspunsuri. În figură este reprezentată schema ultrastructurii pielii groase la om. Notaţi în Foaia de răspunsuri cifrele corespunzătoare indicaţiilor de pe desen. În figură este reprezentată schema ultrastructurii pielii subțiri cu păr.

Asociaţi grupele taxonomice din partea stângă cu noţiunile din partea dreaptă. Înscrieți răspunsurile corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. Protonefridie 2.

Filamente mezenterice 3. Parenchimă 4. Endomixis 5.

Blefaroplast 6. Membrană ondulantă 7. Cisticerc 8. Leishmanioză 9. Sincarion Pinacocite 11 7. În tabelul de mai jos sunt prezentate grupe ecologice de plante în dependenţă de regimul hidric a biotopului.

OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA BIOLOGIE 30 martie 02 aprilie 2018 CLASA a X-a

Filum platyhelminthes doc în coloanele libere literele corespunzătoare descrierii şi prezentaţi rezultatul în Foaia de răspunsuri. Plante acvatice, care sunt complet sau parţial scufundate în apă 2.

Plantele biotopurilor bine aprovizionate cu apa mlaştini ş. Plante iubitoare de lumină şi rezistente la insolaţie puternică 4. Plantele habitatului cu aprovizionare moderată cu apă 5. Plante din biotopuri uscate care vegetează în condiţiile de umiditate insuficientă 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate grupe ecologice de plante în dependenţă de regimul termic al biotopului.

Asevedeași