Principiul spotului tricrom pentru paraziți

principiul spotului tricrom pentru paraziți

rădăcină de varză viermi, ce pastile să bea

Partea a doua cuprinde 4 capitole structurate astfel: Capitolul VII- Principiul spotului tricrom pentru paraziți lucrării, materialul biologic studiat, metoda de lucru; Capitolul VIII- Studiul clinic și etologic al parturiției și puerperiumului la diverse tipuri de hibrizi; Capitolul IX - Inducerea parturiției; Capitolul X - Examenul histologic al uterului.

Hpv 16 cancer risk începe cu Introducerea în care este descrisă după o consultare bibliografică adecvată situația creșterii porcinelor la noi în țară. Creşterea suinelor prezintă o serie de avantaje economice faţă de alte specii de animale, din care: carnea cu o valoare energetică superioară comparativ cu carnea altor specii de animalegrăsimea folosită în alimentaţia omului, animalelor cât şi în industriesubprodusele obţinute în urma sacrificării şi utilizate în alimentaţia omului, industrii diferite sau în scop farmaceutic şi gunoiul de grajd având o compoziţie chimică asemănătoare cu cea a gunoiului obţinut de la alte specii de animale principiul spotului tricrom pentru paraziți fi folosit la fertilizarea terenurilor.

Îmbunătăţirea continuă a alimentaţiei umane pe plan mondial şi naţional necesită realizarea unei producţii sporite de carne, la costuri minime pe unitate de produs, care se pot obţine prin ridicarea performanţelor productive şi ameliorarea genetică a animalelor. Capitolul 1 cuprinde studii bibliografice privind morfostructura aparatului genital, respectiv morfologia ovarului şi morfologia căilor genitale femele la scroafă.

Rolul fundamental al aparatului genital femel este de a participa împreună cu aparatul genital mascul, la perpetuarea speciei. Aparatul genital la scroafă este situat în cavitatea pelvină şi jumătate posterioară a cavităţii abdominale, fiind structurată în: gonade sexuale principiul spotului tricrom pentru paraziți ovare căi genitale interne oviducte, uter, vagin, vestibulul vaginalcăi genitale externe vulva şi XIX În Capitolul 2 este descrisă coordonarea neuro-endocrină a aparatului genital.

Legătura funcţională hipotalamus, hipofiza şi gonadă este deosebit de complexă, deoarece influenţele se produc în ambele sensuri, iar modificările cantitative hormonale produc răspunsuri contrare în doze mici determină excitaţie şi în cantităţi mari inhibiţie. Pe lângă acţiunea directă de la etajul superior către cel inferior se constată şi mecanismul corelaţiei inverse. În general hipotalamusul si hipofiza au acţiune de stimulare, iar ovarul, prin hormonii sexuali, inhibă secreţia adenohipofizei şi hipotalamusului.

TELEVIZIUNE. Analog, Digital, Înaltă definiţie şi 3D - PDF Free Download

Hormonii gonadotropi FSH şi LH acţionează şi asupra hipotalamusului, inhibând secreţia hormonilor de eliberare specifici feed-back negativ. Capitolul 3 prezintă caracteristicile fătării, succesiunea fenomenelor legate de pregătirea pentru fătare, angajarea fătului şi expulzarea acestuia. De asemenea au fost descrise mecanismul fătării, factorii care determină declanşarea fătării, particularitățile fătării la scroafă, teoriile fătării, semnele prodromice ale fătării şi stadiile fătării.

Clinic, fătarea reprezintă o succesiune de fenomene legate de pregătirea pentru fătare, angajarea fătului şi apoi expulzarea acestuia. Ea se execută prin forţele proprii ale femelei, şi spre deosebire de alte acte fiziologice, este însoţită de durere, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară, fătarea poate fi: normală sau eutocică, ori anormală patologică sau distocică.

principiul spotului tricrom pentru paraziți detoxifierea organismului, conform lui vasily lvov

În Capitolul 4 este descrisă perioada puerperală la scroafă modificărilor morfologice petrecute la nivelul organismului femel după expulzarea fătului şi a placentei. Procesele esenţiale care au loc în perioada puerperală sunt: involuţia uterină, eliminarea losiilor, dispariţia proceselor infiltrative şi reluarea activităţii ovariene.

Devitalizarea pielii

Involuţia uterină se datoreşte diminuării în volum principiul spotului tricrom pentru paraziți miometrului, din cauza atrofiei progresive a fibrelor musculare neoformate. La nivelul gâtului uterin, imediat după fătare, modificările fiind uşor perceptibile, el se conturează şi se închide progresiv.

Durata involuţiei gâtului uterin variază în funcţie de specie. Involuţia uterină este determinată de contracţiile ritmice ale uterului şi depinde de modificările hormonale şi neurovegetative care apar după fătare şi în special după eliminarea placentei. La principiul spotului tricrom pentru paraziți, perioada de puerperium durează zile. Losiile la început un sunt de culoare roz-gălbuie, apoi devin mucoase, transparente şi dispar complet la zile după fătare. Capitolul 5 prezintă patologia parturiţiei sunt descrise distociile, patogeneza distociile, diagnosticul distociilor şi principalele tipuri de distocii întâlnite la scroafă.

Angajarea şi expulzarea fătului prin canalul pelvin sunt posibile numai prin realizarea unui paralelism între axul longitudinal al fătului şi cel al corpului matern, şi a unei perfecte justapuneri a marilor dimensiuni a corpului fetal la marile diametre ale bazinului matern.

Bea aceste băuturi ce elimină paraziții intestinali pe stomacul gol!

XX În Capitolul 6 este prezentată patologia perioadei puerperale. În perioada puerperală întreg ansamblul modificărilor din timpul gestaţiei suferă o regresie fiziologică normală, ţinând de restabilirea stării generale anterioare gestaţiei, aparatului genital femel în general. S-a constatat că cea mai mare parte din afecţiunile care principiul spotului tricrom pentru paraziți sterilitatea la femele îşi au originea în puerperium.

În Capitolul 7 este prezentat scopul lucrării, material și metodă, acela de a contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor ştiinţifice referitoare la parturiţie şi puerperium la scroafă. Materialul biologic studiat. Cercetările au fost efectuate în perioada în cadrul fermei Tazmania din com. Bradujud. În această fermă efectivul matcă a fost reprezentat de vieri din rasa Pietrain şi scroafe din rasa Marele Alb şi Landrace.

În studiu s-au folosit principiul spotului tricrom pentru paraziți scroafe hibride care au fost grupate în două loturi câte 53 de scroafe pe lot.

caracteristici إ‍i indici de calitate ai receptoarelor ...vega. prin mؤƒsurؤƒri electrice...

Totodată am încercat să studiem influența inducerii parturiției cu PgF2α asupra frecvenței afecțiunilor puerperale precum și modul în care se face refacerea histologică a uterului după fătare. Studiul parturiţiei şi puerperiumului la scroafă, la diferite tipuri de hibrizi este atât de vast încât este departe de a fi epuizat, considerând că prin datele obţinute, prin metodele de cercetare aplicate, prezenta lucrare poate fi folosită ca punct de plecare pentru cercetări viitoare.

În Capitolul 8 intitulat Studiul clinic şi etologic al parturiţiei la diverşi hibrizi în cadrul căruia am studiat, comportamentul scroafelor înainte de fătare, în timpul fătării şi după fătare. Urmărirea comportamentului înainte de fătare cu câteva ore, a constat în înregistrarea poziţiilor scroafelor, a diferitelor mişcări şi manifestări specifice, precum şi a semnelor prodromale ale parturiţiei.

Read the publication un obstacol, se izbesc de el §i se sparg, impra§tiind semintele.

Înainte de fătare s-a urmărit durata medie a intervalului de odihnă antepartum, poziţia scroafelor înainte de fătare, momentul instalării neliniştii, modificările vulvei şi alte semne prodromale jak wpasc w anemie parturiţiei, intervalul dintre apariţia secreţiei colostrale şi debutul fătării, momentul pregătirii culcuşului.

În timpul fătării s-au determinat: durata fătării, prolificitatea, frecvenţa fătărilor în cursul zilei, intervalul de expulzare dintre fetuşi, numărul de purcei fătaţi. După fătare s-a urmărit: momentul eliminării învelitorilor fetale.

pastile anti paraziti togliere papilloma pendulo

Parturiţia la scroafă este un proces fiziologic complex, care se desfăşoară uşor datorită XXI conformaţiei bazinului şi conductului pelvian. Durata fătării este însă de câteva ore, datorită numărului mare de produşi expulzați, de aceea în timp ce purceii fătaţi la început execută primele supturi, ultimii se află încă în coamele uterine. De asemenea parturiţia la scroafă are loc în majoritatea cazurilor după amiaza şi mai ales noaptea ceea ce creează dificultăţi în urmărirea desfăşurării acesteia.

Asevedeași